• Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
Chi tiết Dịch Vụ

GIỜ KHÁM BỆNH

 

 

KHÁM BỆNH MỖI NGÀY TỪ 18 GIỜ ĐẾN 20 GIỜ, TRỪ CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ

 

BỆNH NHÂN Ở XA VUI LÒNG GỌI ĐIỆN THOẠI TRƯỚC THEO SỐ ĐT: 0982 498 932 HOẶC 0862 694 300

Dịch vụ Khác