• Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
Chi tiết Dịch Vụ

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

Là cách thức người bệnh liên hệ với Phòng khám, quá trình đăng ký khám, quá trình khám bệnh và thực hiện xét nghiệm, thực hiện chụp hình ảnh,
Sau khi khám bệnh, người bệnh được hướng dẫn dùng thuốc, cách thức ăn uống sinh hoạt và dặn dò tái khám để theo dõi đánh giá kết quả điều trị

Dịch vụ Khác