• Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
  • Phòng Khám Huy Thịnh
Dịch Vụ

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

Đăng lúc: 14-12-2014 04:07:05 PM - Đã xem: 2529

...

GIỜ KHÁM BỆNH

Đăng lúc: 14-12-2014 09:34:58 AM - Đã xem: 2324

KHÁM BỆNH MỖI NGÀY TỪ 17 GIỜ ĐẾN 20 GIỜ,THỨ BA, THỨ NĂM VÀ TỪ 8 GIỜ ĐẾN 10 GIỜ THỨC BẢY HÀNG TUẦN. NGHỈ CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ BỆNH NHÂN Ở XA VUI L...